Lebron 15 x kith lifestyle concrete. Size 8

Lebron 15 x kith lifestyle concrete. size 8